ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

1.Άρνηση Παραλαβής

 • Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα.
 • Στην περίπτωση που κατά την παράδοση, η συσκευασία του προϊόντος είναι κατεστραμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
 • Αναγκαία προϋπόθεση για να ισχύουν τα παραπάνω είναι ότι η διαπίστωση, είτε της κατεστραμένης συσκευασίας, είτε του λάθους προϊόντος να γίνεται παρουσία των μεταφορέων ή Courier κατά τη διαδικασία παράδοσης, οπότε η επιστροφή δρομολογείται πριν την παραλαβή.
 • Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα παράδοσης-επιστροφής επιβαρύνουν το κατάστημα.

2.Επιστροφές προϊόντων

 • Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν, σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών, σε διάστημα 14 ημερών από την τιμολόγησή του. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του (αν έτσι παραδόθηκε) να είναι άθικτη(κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο.
 • Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα παράδοσης-επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.
 • Τα προϊόντα σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παραδόθηκαν στον πελάτη. Να συνοδέυονται από την Απόδειξη Λιανικής Πώλησης , εφόσον εκδόθηκε Απόδειξη Λιανικής η Δελτίο επιστροφής εφόσον εκδόθηκε Τιμολόγιο η Δελτίο Αποστολής.
 • Κατά τον ίδιο τρόπο ακολουθείται και η διαδικασία επιστροφής σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος όταν αυτό είναι εντός εγγυήσεως.
 • Αρχικά πιστοποιείται η αντικατάσταση από το πλησιέστερο service της εκάστοτε εταιρίας και η αντικατάσταση γίνεται από το κατάστημα με έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν συνοδεύεται από τα αντιστοιχα έγγραφα (Απόδειξη η Τιμολόγιο).

3.Επιστροφές χρημάτων

 • Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος αλλά την επιστροφή του, τότε η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται στον πελάτη με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό που φαίνεται συνδικαιούχος. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνωστοποίηση του IBAN. Σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή σε μετρητά.
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν πρεπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρία και να έχει ελεγχθεί για το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντος.