Πρέσα Χορτοδεσίας (478)

Άροτρο (397)

Δισκοσβάρνα (111)

Καλλιεργητής (16)

Καταστροφέας (82)

Ρίπερ (19)

Σβολοτρίφτης (23)

Σπαρτική (230)

Φρέζα (561)

Χορτοκοπτικά (94)

Χορτοσυλλέκτης (36)