Πρέσα Χορτοδεσίας (537)

Άροτρο (387)

Δισκοσβάρνα (111)

Καλλιεργητής (16)

Καταστροφέας (91)

Ρίπερ (20)

Σβολοτρίφτης (24)

Σπαρτική (239)

Φρέζα (577)

Χορτοκοπτικό (116)

Χορτοσυλλέκτης (47)