ΓΕΜΚΑ Βαρέου Τύπου (26)

ΓΕΜΚΑ Μεσαίου Τύπου (39)

Κωνσταντινίδης Βαρέου Τύπου (14)

Κωνσταντινίδης Μεσαίου Τύπου (5)

Πάτης - Πυθαγόρας Βαρέου Τύπου (38)

Πάτης Μεσαίου Τύπου (21)

Τσαλαπατάρας Βαρέου Τύπου (33)

Τσαλαπατάρας Μεσαίου Τύπου (40)

Kubota Διάφορα (17)

Hinomoto Διαφορα (1)

Maschio BI (27)

Maschio C Cobra (30)

Maschio NC (17)

Maschio PS - Terra Nova TP (29)

Maschio SC Super Cobra (27)

Maschio U (23)

Rotavator Howard HR12 (14)

Rotavator Howard HR30 (42)

Rotavator Βαρέου Τύπου (76)

Rotavator Ελαφρού Τύπου (59)

Terra H 1250 - 1500 - 1750 (4)