Άξονας απλός (33)

Άξονας ομοκινητικός (6)

Άξονας με συμπλέκτη (5)

Άξονας με ρολιπ (6)

Άξονας με καστάνια (3)

Ανταλλακτικά Αξόνων (241)