ΓΕΜΚΑ Βαρέου Τύπου (23)

ΓΕΜΚΑ Μεσαίου Τύπου (32)

Κωνσταντινίδης Βαρέου Τύπου (14)

Κωνσταντινίδης Μεσαίου Τύπου (5)

Πάτης - Πυθαγόρας Βαρέου Τύπου (33)

Πάτης Μεσαίου Τύπου (21)

Τσαλαπατάρας Βαρέου Τύπου (33)

Τσαλαπατάρας Μεσαίου Τύπου (40)

Kubota Διάφορα (17)

Hinomoto Διαφορα (1)

Maschio BI (27)

Maschio C Cobra (30)

Maschio NC (17)

Maschio PS - Terra Nova TP (29)

Maschio SC Super Cobra (27)

Maschio U (24)

Rotavator Howard HR12 (14)

Rotavator Howard HR30 (42)

Rotavator Βαρέου Τύπου (74)

Rotavator Ελαφρού Τύπου (59)

Terra H 1250 - 1500 - 1750 (2)