Ακροφύσιο κώνος κεραμικό

3,60 €

Ακροφύσιο κώνος κεραμικό με γωνία ψεκασμού  80 μοίρες και διάμετρο 15mm και ύψος 15mm

Λίτρα ροής ανά λεπτό σε πίεση 6bar

TOP