Ακροφύσιο κώνος πλαστικό

0,55 €

Ακροφύσιο κώνος πλαστικό με γωνία ψεκασμού  85 μοίρες και διάμετρο 15mm και ύψος 7mm

Λίτρα ροής ανά λεπτό σε πίεση 3bar

TOP