Παραφλού -25C 5λιτ

Κωδικός e-agros:

lm.5900305

9,90 € 7,98 €
Διαθεσιμότητα:  

Αντιψυκτικό-Αντιθερμικό-Αντισκωριακό υγρό ψυγείων

κλειστών κυκλωμάτων ψύξης για χειμώνα-καλοκαίρι , από συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό ΜΕΚ

έτοιμο πρός χρήση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS6580:2010.

Προστατεύει το κύκλωμα ψύξης απο την οξείδωση και την δημιουργία σπηλαιώσεων και επικαθήσεων.

Προσοχή κατά την ανάμειξη με άλλα παραφλού η αντιψυκτικά 

Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου για τις προδιαγραφές του ψυκτικού υγρού.

Περιέχει 44% κ.β αιθυλενογλυκόλη και 56% απιονισμένο νερό

TOP