Φύλλο Γραμμικής Κάλυψης Θερμικό για Τούνελ 50μm

111,60 € 325,50 €

ΦΥΛΛ0 ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΝΕΛ ΔΙΑΦΑΝΕΣ KRITIFIL(4021)

Ειδικά θερμικά φύλλα,πάχους 50 μm, τα οποία εξασφαλίζουν ομαλότερη πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα υψηλότερες νυχτερινές θερμοκρασίες κατά 2-4οC σε σχέση με τα κοινά φύλλα πολυαιθυλενίου. Συνιστώνται σε πρώιμες καλλιέργειες, για να προστατεύονται από την παγωνιά και να επιτυγχάνεται πρωϊμότερη συγκομιδή και βελτιωμένες αποδόσεις.Τα φύλλα γραμμικής κάλυψης χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες όπως πεπόνια, καρπούζια, φράουλες κ.α.

TOP