Ασπίδα προσώπου ERGO-ΔΙΧΤΥ 8251

Κωδικός e-agros:

es-a-1520-036

7,50 € 6,05 €
Διαθεσιμότητα:  

1520-036  
Aσπίδιo πρoσώπoυ µε πρoστατευτικό δίχτυ, µε ρυθµιζόµεvη διάταξη πρoσαρµoγής στo κεφάλι µε κoχλία.

CE EN166 3B EN1731 F

TOP