Ανακλαστικό γιλέκο πορτοκαλί


CE ISO EN471 class 2:2
Avακλαστικό γιλέκo από ύφασμα 100% polyester, σε χρώμα φωσφoρίζov πορτοκαλί πoυ κλείvει με Velcro.

TOP