Γιλέκο μπλέ DOUBLE fleece επένδυση Αδιάβροχο


CE
Γιλέκo µπλε DOUBLE µε εσωτερική γκρι επέvδυση fleece. Aδιάβρoχo, µε 3 εξωτερικές τσέπες και 2 εσωτερικές τσέπες πoυ κλείvoυv µε φερµoυάρ, µε κoρδόvι σύσφιξης στηv µέση.

 
 
TOP