ΣΙΔΗΡΟΣ ΧΗΛΙΚΟΣ NUTRIFER PLUS 1 ΚΙΛ.

Κωδικός e-agros:

LIP-NUTR1

15,00 € 13,27 €
Διαθεσιμότητα:  

Κατηγορίες:

Περιγραφή: Χηλικός παράγων υψηλής σταθερότητας που παρέχει πηγή σιδήρου εύκολα απορροφούμενου από τα φυτά.

Εγγυημένη σύνθεση: Ferric ethylene diamine di-(2-hydroxy-phenyl acetate): 50% (Fe 6.1%), Βοηθητικές ουσίες: 50%

Εφαρμογές: Εφαρμογή στο έδαφος 
Το σκεύασμα είναι περισσότερο δραστικό όταν απορροφάται από τις ρίζες. Χάνει τη δραστικότητα του όταν εκτίθεται στο φως γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζεται στο έδαφος με ενσωμάτωση ή πότισμα αμέσως μετά την εφαρμογή. Σε δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες το διάλυμα εφαρμόζεται με ριζοπότισμα.

Παρατηρήσεις: 
Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγιές χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα.

TOP