Λόλιο Ετήσιο Lolium Westerwoldicum 25 Kιλ.

Κωδικός e-agros:

LEI-MAS25

59,00 € 52,21 €
Διαθεσιμότητα:  

Τετραπλοειδής ποικιλία.

Ετήσιος λειμώνας με πλούσιο φύλλωμα και καλή αντοχή στον παγετό και στις ασθένειες.

Σπορά: Φθινόπωρο-Άνοιξη. Ποσότητα σποράς: 5Kg/ στρ.


Οι λειμώνες είναι μία φθηνή πηγή θρεπτικών στοιχείων και κυτταρίνης για τα ζώα. Μπορούν να γίνουν πολλαπλές κοπές μέσα σ' ένα χρόνο και να αξιοποιηθούν για πολλαπλή χρήση (βόσκηση, σανό, ενσίρωμα).

Η συμμετοχή του λόλιουμ  στο σιτηρέσιο των ζώων φέρνει αύξηση της γαλακτοπαραγωγής (20% περίπου) και της λιποπεριεκτικότητας του παραγόμενου γάλακτος.

 

 

 

TOP