Λόλιο Πολυετές Lolium perenne 25 Kιλ.

Κωδικός e-agros:

LEI-LOPE25

79,00 € 69,91 €
Διαθεσιμότητα:  

ΛΟΛΙΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ Lolium perenne
Οι λειμώνες είναι μία φθηνή πηγή θρεπτικών στοιχείων και κυτταρίνης για τα ζώα. Μπορούν να γίνουν πολλαπλές κοπές μέσα σ' ένα χρόνο και να αξιοποιηθούν για πολλαπλή χρήση (βόσκηση, σανό, ενσίρωμα).

Η συμμετοχή του λόλιουμ  στο σιτηρέσιο των ζώων φέρνει αύξηση της γαλακτοπαραγωγής (20% περίπου) και της λιποπεριεκτικότητας του παραγόμενου γάλακτος.

Σπορά: Φθινόπωρο-Άνοιξη

Ποσότητα σπορου: 4-5 kg/στρ.

 

TOP